Ofte stilte spørsmål minnesamvær

Minnesamvær er en samling for avdødes venner og pårørende, hvor gjestene kan minnes de gode stundene med avdøde, samt stå sammen i sorgen og gi grunnlag for omsorg og fellesskap i en vanskelig tid.


Hva er et minnesamvær?

Minnesamværet arrangeres etter begravelsen og åpner for at familie og venner kan komme sammen etter seremonien for å minnes den døde. Det er vanlig med enkel servering, men dette er ikke påkrevd. En del kirker og kapeller har tilhørende lokaler som egner seg til minnesamvær, men det er også vanlig å leie et eksternt lokale til dette. Vi i Verd kan hjelpe til med å bestille minnesamvær, både når det gjelder å bestille catering samt å finne et egnet lokale i nærheten av der seremonien holdes.

Under minnesamværet er det også som regel mulighet for at de som ønsker å si noen ord, men som ikke fikk anledning i kirken eller kapellet, får anledning til dette. Hvem som inviteres til minnesamværet er helt opp til familien. Noen ønsker at alle skal få anledning til å komme til minnesamværet, mens andre vil holde det til den nærmeste kretsen.

Fire tips til minnesamværet

Gjør det enkelt

Det viktigste er at man kommer sammen for og minnes den som er død. Hva som serveres er ikke det viktigste, men samværet og at minner blir delt.

Ta i mot og be om hjelp

Det kan føles overveldende å arrangere en gravferd med alt det praktiske som skal ordnes. Å be om og ta i mot hjelp fra venner er viktig. Venner kan kanskje bidra med litt mat eller kaker til minnesamværet? Man trenger ikke gjøre alt selv.

Bildefremvisning på prosjektor

Vi i Verd Begravelse har lerret og prosjektor som vi kan låne ut dersom dere ønkser å vise bilder eller film under minnesamværet. Utlån forutsetter at utstyret leveres komplett tilbake på vårt hovedkontor i Oslo.

Åpne opp for taler og innslag

Det viktigste med minnesamværet er å samles for å minnes den som der død. Når du ønsker velkommen til minnesamværet, åpne gjerne opp for at venner og familie kan få dele minneord i plenum.


Hvordan arrangerer man et minnesamvær?

Pårørende kan selv arrangere minnesamværet. Her er det ingen klare retningslinjer og det er opp til pårørende selv hvordan man ønsker å arrangere dette. Man kan arrangere minnesamværet på en restaurant, hjemme hos de pårørende eller på seremonistedet dersom dette er mulig. Mange menigheter disponerer egnete rom som det er mulig å leie eller å låne.

Verd Begravelse kan bistå deg med valg av lokaler og bestilling av catering.


Må man ha minnesamvær?

Man må ikke nødvendigvis ha minnesamvær, men for mange er det godt å samles for å minnes avdøde. Ettersom gravferdsseremonien ikke åpner for så mange talere, er det for mange godt å ha en arena hvor man selv kan si noen ord om avdøde. Mange føler nok også at minnesamværet bidrar til et verdig farvel med avdøde.