Hva koster en begravelse?

Når vi har hatt en planleggingssamtale og vet hva dere ønsker, får dere et skriftlig og bindende prisoverslag som viser hva det vil koste. Vi kan også sette opp et overslag til dere på forhånd, og du står helt fritt til å bestemme om du ønsker å benytte deg av vår hjelp videre.​ Vi håper informasjonen er lettleselig og forståelig, og at du tar kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Vi tar gjerne et uforpliktende møte ved et av våre kontorer, men vi kan også komme hjem til deg dersom det er ønskelig.

Hva koster en begravelse?

Det vanligste valget hos oss er løsningen «Personlig seremoni». Her tilrettelegger og skreddersyr vi gravferden nøyaktig etter familiens ønsker, til en fast pris for våre tjenester. Denne løsningen passer de aller fleste.

For mindre seremonier der man kun ønsker det aller enkleste anbefaler vi «Enkel seremoni».

Vi har også lang erfaring med større og mer unike og omfangsrike gravferder, der vi tar utgangspunkt i løsningen «Stor personlig seremoni».

Ønsker du gravferd uten seremoni tilbyr vi dette til kr. 9.900,-.

Se våre pakkepriser:

Enkel seremoni

Denne løsningen passer små seremonier uten spesielle tilpasninger der man forventer få gjester.
Tilvalg utover annonse i avisen og ekstra blomsterbestillinger er ikke mulig. Vi ordner alt innenfor løsningens rammer.
kr. 29 900,-
Utvalgt seremonisted

Utvalgt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med en til to gravferdskonsulent som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer ikke utbæring til bil fra seremonisted.

Oslo: Vestre gravlund, Nye kapell
Bærum: Haslum krematorium
Asker: Asker kapell
Drammen: Drammen krematorium
Moss: Moss krematorium
Nordre Follo: Kolbotn kapell
Fredrikstad: Østre Fredrikstad kapell
Sarpsborg: Sarpsborg krematorium
Nedre Romerike: Stalsberghagen krematorium
Øvre Romerike: Råholt kirke

Kiste, urne og utstyr

Kiste, urne og utstyr

Nødvendig utstyr til begravelsen. Hvit kiste, klær og krematoriets urne. Kommunale avgifter kan tilkomme.

Kort planleggingssamtale

Kort planleggingssamtale

Her er de fleste nødvendige valgene tatt og vi tar en samtale for å avklare innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon i kontortiden. (08.00 – 16.00).

50 programhefter

50 programhefter

Vi trykker opp inntil 50 programhefter. Det vil ikke være mulig å bestille flere program utover dette.

Kistedekorasjon 80 cm

Kistedekorasjon 80 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 80 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - liten pakke

Leie av pynteutstyr - liten pakke

Inkludert stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Velg enkel seremoni

Personlig seremoni

Dette er vår vanligste løsning og passer de aller fleste familier. Her tilpasser vi og skreddersyr en personlig seremoni med utgangspunkt i en fast pris og tilvalg som blomster og musiker mm. leveres til våre innkjøpspriser fra kvalitetssikrede leverandører.
kr. 37 900,-
Valgfritt seremonisted

Valgfritt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer utbæring til bil fra seremonisted hvis ønskelig.

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: valgfri kiste, klær og urne. Kommunale avgifter kan tilkomme. Eventuelt valg av annen kiste og urne til innkjøpspris.

100 programhefter

100 programhefter

Vi trykker opp inntil 100 programhefter med eget bilde. Det vil være mulig å bestille flere program utover dette. Maksimalt 75. stk. ekstra.

Planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Vi tar en samtale for å avklare nødvendig utstyr, innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon, hjemme hos dere eller på ett av våre kontor i kontortiden. (08.00 – 16.00)

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 120 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - medium pakke

Leie av pynteutstyr - medium pakke

Inkludert stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg som eksempelvis ekstra programhefter, musiker, seremonileder, og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg er inkludert i prisen.

Advokatbistand

Advokatbistand

En time juridisk bistand innen arverett, med høy ekspertise innen arv og skifte.

Velg personlig seremoni

Stor personlig seremoni

Denne løsningen er for større gravferder der det forventes mange gjester eller for gravferder med en større personlig tilpasning, hvor man har ønsker som går ut over det vanligste i begravelser. Her setter vi av mer tid og ressurser til planlegging og gjennomføring.
kr. 46 900,-
Valgfritt seremonisted

Valgfritt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer utbæring til bil fra seremonisted hvis ønskelig.

Solist inkludert

Solist inkludert

Solist eller forsanger er inkludert. Dere velger selv om dere ønsker herre eller kvinnestemme. Solostykkene må godkjennes av solist, organist og seremonileder.

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: valgfri kiste, klær og urne. Kommunale avgifter kan tilkomme. Eventuelt valg av annen kiste og urne til innkjøpspris.

Planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Vi tar en samtale for å avklare nødvendig utstyr, innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon, hjemme hos dere eller på ett av våre kontor i kontortiden. (08.00 – 16.00)

200 programhefter

200 programhefter

Vi trykker opp inntil 200 programhefter med eget bilde. Det vil være mulig å bestille flere program utover dette. Ingen begrensning på antall.

100 takkekort

100 takkekort

Vi trykker opp inntil 100 takkekort med eget bilde.

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 120 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - stor pakke

Leie av pynteutstyr - stor pakke

Inkludert alt av stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg som eksempelvis ekstra programhefter, musiker, seremonileder, og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg er inkludert i prisen.

Advokatbistand

Advokatbistand

En time juridisk bistand innen arverett, med høy ekspertise innen arv og skifte.

Velg stor personlig seremoni

Alt inkludert i én pris

Verd har personlig tilpasset begravelse til fast pris og tilvalg til innkjøpspris, slik at du får forutsigbarhet og trygghet på veien. Alt som forventes levert fra et byrå, som transport, kiste, blomster til kiste, urne og leie av musikkanlegg er inkludert og kan tilpasses uten at det påvirker prisen på begravelsen.

Tilpasning

Du kan velge mellom ulike kister, urner, kisteblomster og gravmarkører uten at dette endrer prisen for begravelsen. Bestiller du en begravelse med personlig tilpasset seremoni, kan du også velge design på program og takkekort og bestemme hvilke sanger som skal spilles i begravelsen. Ved enkel seremoni er de fleste valgene tatt og det er kun behov for en kort samtale for å avklare sanger, tekst på blomsterbånd og annonse.

Tilvalg

Vi tilbyr ekstra tjenester og produkter for de som ønsker det. Tilvalg gjennom Verd Begravelse får du til våre innkjøpspriser uten tillegg. Som tilvalg tilbyr vi blomster, innleid musiker og gravferdstaler, dødsannonse, syning og streaming av begravelsen. Vi hjelper også til med å bestille lokale og catering til minnesamvær ved ønske om det.

Estimert prisoverslag på standard gravferd

Alle priser som er mva-pliktige er inkl. mva.

Klargjøring av kiste
300,-
Kiste med utstyr, hvit
7 800,-
Transport av tomkiste 20 km (kapell/sykehus)
2 000,-
Nedleggelse
1 300,-
Transport til seremoni 20 km
3 500,-
Assistanse ved seremoni (to gravferdskonsulenter)
2 500,-
Oppsett av sangark, inkl. 50 stk.
1 500,-
Byråhonorar avgiftspliktig
3 100,-
Byråhonorar utenfor avgiftsområdet
4 500,-
Dødsannonse (varierer etter strl. og avis.) fra kr
2 000,-
Evt. musikkavspilling
0,-
Total
29 800,-
Ansatt i Berg begravesbyrå viser hefte med informasjon

Eventuelle tillegg

 • Kistedekorasjon fra kr. 3.400,-
 • Oppsats fra kr. 825,-
 • Innleid solist fra kr. 3.500,-
 • Kremasjonsavgift fra Trondheim kommune kr. 6.978,- inkl. forsendelse
 • Innleid seremonimester kr. 4.000,-

Alle priser som er mva-pliktige er inkl. mva.

Ved lengre transporter vil transportkostnadene normalt bli rimeligere, da NAV dekker kostnadene utover en egenandel på kr. 2.699,-.

Seremoni
Kiste
Inkludert miljøvennlig skjorte/bluse
3 000,-
Urne
500,-
Gravmarkør
1 900,-
Program med bilde
100 stk
2 500,-
Takkekort
313,-
Pynteutstyr
Liten pakke
250,-
Pynteutstyr
Medium pakke
1 500,-
Pynteutstyr
Stor pakke
2 500,-
Musikk fra høyttaler
500,-
Stort lydanlegg
500,-
Assistanse i seremoni
Én eller to gravferdskonsulenter
4 280,-
Dødsannonse
Aftenposten, 75 milimeter
3 565,-
Dødsannonse
Annen avis
Pris oppgis
Solist / musiker
Pris oppgis
Transport
Transport av tom kiste
3 500,-
Transport av tom kiste
Samme dag, uten seremoni
2 000,-
Transport av avdød til seremonisted
4 500,-
Transport av avdød fra seremonisted
4 500,-
Transport av avdød til oppbevaring
4 500,-
Direkte transport av avdøde til kremasjon/gravsted
3 990,-
Transport fra seremonisted til krematorium/gravsted
4 500,-
Transport av avdød, beredskap
4 500,-
Transport av avdød på båre, kl. 08.00 - 16.00
4 900,-
Tillegg for transport, hverdag kl 16.00 - 22.00
6 000,-
Tillegg for transport, helg og helligdag kl. 09.00 - 21.00
5 000,-
Tillegg for transport av eiendeler og verdisaker
2 000,-
Takst per km kjørt over 20 km (inntil 60 km)
60,-
Takst per km kjørt over 60 km
30,-
Bårehenting Byråvakten
Pris oppgis
Blomster
Kistedekorasjon
Inkludert frakt og sløyfebånd
2 000,-
Krans liten
1 260,-
Krans medium
1 660,-
Krans stor
2 310,-
Hjerte lite (åpent)
1 260,-
Hjerte medium (åpent)
1 660,-
Hjerte lite (lukket)
1 900,-
Hjerte medium (lukket)
2 350,-
Liten dekorasjon
1 010,-
Stor dekorasjon
1 410,-
Bårebukett liten
585,-
Bårebukett medium
685,-
Bårebukett stor
785,-
Kistedekorasjon, ekstra stor
Sesongens blomster
3 203,-
Andre tjenester
Samling ved kisten, 30 minutter
kl. 08.00 - 22.00
1 600,-
Samling ved kisten, 30 minutter
Helg og helligdag kl. 09.00 - 21.00
2 100,-
Ekstra mannskap i seremoni
Per stykk
3 900,-
Teknisk mannskap i seremoni
Pris oppgis
Planleggingsmøte utenfor kontortid
Hverdag kl. 16 - 21.00
1 900,-
Planleggingsmøte utenfor kontortid
Helg / helligdag kl. 09.00 - 21.00
2 400,-
Planleggingssamtale utenfor kontortid
Telefon - helg/helligdag kl. 09.00 - 21.00
1 900,-
Administrasjon ifm. utføring av avdøde til utlandet
8 000,-
Gravferd uten seremoni - Kr. 9 900,-
Kiste
Direkte kremasjon / gravsted
2 194,-
Transport av tom kiste
Samme dag, uten seremoni
2 000,-
Direkte transport av avdøde til kremasjon/gravsted
3 990,-
Honorar u/ seremoni - avgiftsfritt
1 556,-
Honorar u/seremoni - unntatt avgift
250,-
Gravferd med forenklet seremoni - Kr. 24 200,-
Kiste
Inkludert miljøvennlig skjorte/bluse
3 000,-
Urne
500,-
Transport av tom kiste
3 500,-
Transport av avdød til seremonisted
4 500,-
Transport fra seremonisted til krematorium/gravsted
4 500,-
Honorar u/ seremoni - avgiftsfritt
250,-
Honorar m/forenklet seremoni – avgiftsfritt
2 000,-
Honorar m/forenklet seremoni – unntatt avgift
5 375,-
Diverse varer – 25% mva
Forenklet seremoni
575,-
Enkel seremoni - Kr. 29 900,- (Se kapeller for enkel seremoni nederst på siden)
Kiste
Inkludert miljøvennlig skjorte/bluse
3 000,-
Urne
500,-
Transport av tom kiste
3 500,-
Transport av avdød til seremonisted
4 500,-
Transport fra seremonisted til krematorium/gravsted
4 500,-
Honorar m/ seremoni - avgiftspliktig
Enkel seremoni
1 400,-
Honorar m/seremoni – avgiftsfritt
Enkel seremoni
2 000,-
Honorar m/seremoni – unntatt avgift
Enkel seremoni
7 251,-
Diverse varer – 25% mva
Enkel seremoni
3 249,-
Personlig seremoni - Kr. 37 900,-
Kiste
Inkludert miljøvennlig skjorte/bluse
3 000,-
Urne
500,-
Kistedekorasjon
Inkludert frakt og sløyfebånd
2 000,-
Program med bilde
100 stk
2 500,-
Pynteutstyr
Medium pakke
1 500,-
Musikk fra høyttaler
500,-
Transport av tom kiste
3 500,-
Transport av avdød til seremonisted
4 500,-
Transport fra seremonisted til krematorium/gravsted
4 500,-
Honorar m/seremoni – avgiftspliktig
Personlig seremoni
1 400,-
Honorar m/ seremoni – avgiftsfritt
Personlig seremoni
3 500,-
Honorar m/seremoni – unntatt avgift
Personlig seremoni
10 500,-
Stor personlig seremoni - Kr. 46 900,-
Kiste
Inkludert miljøvennlig skjorte/bluse
3 000,-
Urne
500,-
Kistedekorasjon
Inkludert frakt og sløyfebånd
2 000,-
Program med bilde
200 stk
4 000,-
Pynteutstyr
Stor pakke
2 500,-
Musikk fra høyttaler
500,-
Solist
Inkludert i stor pakke
3 000,-
Transport av tom kiste
3 500,-
Transport av avdød til seremonisted
4 500,-
Transport fra seremonisted til krematorium/gravsted
4 500,-
Honorar m/ stor seremoni – avgiftspliktig
Stor personlig seremoni
2 000,-
Honorar m/ stor seremoni – avgiftsfritt
Stor personlig seremoni
3 500,-
Honorar m/stor seremoni – unntatt avgift
Stor personlig seremoni
12 900,-
Minimums- og maksimumspriser

Minimums- og maksimumspriser for utvalgte varer og tjenester i hht. prisopplysningsforskriften. Alle avgiftspliktige poster er inkludert 25% merverdigavgift.

Hvitmalt kiste med utstyr
9 750,–
35 170,–
Stell og nedlegg av kiste
900,–
1800,–
Båre- og kistetransporter
4 610,-
28 710,-
Transport av mannskap og utstyr til seremoni
1 060,-
1 060,-
Assistanse i seremonien
4 590,-
8 930,-
Pynt i seremonien
500,-
3 500,-
Program, 50 eksemplarer
1 755,-
2 655,-
Kistedekorasjon
150,-
4 550,-
Annonsering
2 123,-
2 123,-
Avgiftspliktig honorar
2 350,-
3 000,-
Avgiftsfritt honorar
4 250,-
5 150,-
Totalsum
32 038,–
96 198,-
Totalsum ved innvilget transportstønad og full behovsprøvet stønad
3 128,-
43 188,-

Informasjon

 • Prisene gjelder der Verd begravelse er operative, i områdene i Oslo, Bærum, Asker,
  Drammen, Lier, Follo, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Romerike.
 • Andre mulige kostnader: kommunale avgifter, minnesamvær, gravminne og inskripsjon, musiker og gravferdstaler i
  seremoni dersom dette ikke dekkes av trossamfunnet.
 • Stønadsordninger ved dødsfall: Vi kjenner regelverket og passer på at du får den stønaden du har krav på. Vi kan også ordne alle papirer i forbindelse med søknadsprosessen uten ekstra kostnad.
 • Transportstønad gis i de tilfeller der total transport av kiste og urne overstiger 20 km i forhold til nærmeste naturlige gravplass. Da dekker NAV all transport utover en egenandel.
 • Behovsprøvd stønad gis i de tilfeller der avdøde etterlater seg lite eller ingen midler, eller der gjelden overstiger formuen. Vi kan undersøke dette for dere. Dersom avdøde er under 18 år gis det full stønad uten behovsprøving.
  Les mer på NAV her.
 • Bestilling av blomster, minnesamvær, annonser, gravstein etc.
  Vi er behjelpelig med alle bestillinger utover våre egne tjenester. Vi har ingen påslag, og er derfor ikke et fordyrende mellomledd. Det er trygt å la oss ta bestillingen fordi vi har svært dyktige samarbeidspartnere og gode avtaler. Vi passer på at alt som er bestilt blir levert som forventet.
 • Som alternativ til annonse i avis kan en nettannonse være et alternativ. En nettannonse er langt billigere og kan raskt deles på sosiale medier.
 • Betalingsbetingelser:
  Vanligvis sender vi ut fakturaen noen dager etter seremonien med 10 dagers betalingsfrist.
  Faktura kan belastes avdødes konto i banken slik at du slipper å ta utlegget selv.
  Du kan velge å dele opp fakturaen i avdrag, og ved behov kan vi gi betalingsutsettelse.
 • Kommunale avgifter:
  Vi har oversikt over avgiftene i din kommune og kan gi deg en oversikt over disse.

Kapeller der enkel seremoni er tilgjengelig

Oslo: Vestre gravlund, Nye kapell

Bærum: Bryn kapell*

Asker: Asker kapell
Drammen: Drammen krematorium*

Follo: Kolbotn kapell

Moss: Moss krematorium*

Sarpsborg: Sarpsborg krematorium*

Fredrikstad: Leie gravlund kapell

Nedre Romerike: Stalsberghagen krematorium*
Øvre Romerike: Råholt kirke

* Kommunal avgift for leie av kapell tilkommer.