Hva kan et begravelsesbyrå bistå med?

Et begravelsesbyrå kan hjelpe pårørende med alle praktiske gjøremål rundt gravferden:

 • Anskaffelse av kiste og nødvendig utstyr
 • Stell av avdøde
 • Transport av kisten
 • Fastsetting av tider til for eksempel gravferdsseremoni og båreoverføring. Dette gjøres i samarbeid med pårørende, kirkevergen og den som skal forrette gravferden.
 • Kontakt og koordinering med prest, taler, musikere, sangere, de ansvarlige for gravlunden eller kirkegården samt alle andre involverte.
 • Nødvendige papirer til instanser som politiet, lokalt NAV-kontor og tingretten.
 • Alle nødvendige elementer til seremonien, som for eksempel blomster, program, takkekort og dødsannonse.
 • Urnenedsettelse
 • Assistanse med ulike søknader
 • Gravferdsstønad og refusjon fra NAV
 • Gravmonument eller inskripsjon på eksisterende gravmonument. Verd Begravelse ordner også midlertidig gravmonument som kors eller annet gravtegn på graven.
 • Minnesamvær