Hvem gjør hva i forbindelse med begravelsen?

Det er avdødes nærmeste pårørende som normalt påtar seg ansvaret for gravferden og som kontakter et begravelsesbyrå. Som regel er dette et av avdødes barn. Det er kun en person som kan være ansvarlig for gravferden. Hvis det er uenigheter om hvem som skal ta ansvaret, og det heller ikke foreligger et konkret ønske fra avdøde, så er rekkefølgen på hvem som har rett til å sørge for gravferden slik: Ektefelle, barn (18 år+), foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom pårørende likevel ikke klarer å bli enige om hvem som skal ta på seg ansvaret for gravferden, vil kommunen utpeke en ansvarlig.

Når avdøde ikke har pårørende som kan være ansvarlig for gravferden, vil kommunen ta ansvaret. Kommunen kan da få dekket utgiftene tilknyttet dette, i avdødes dødsbo. Et lokalt begravelsesbyrå tar som regel hånd om den praktiske gjennomføringen. I 2020 har Gravferdsetaten i Oslo kommune gitt Verd ansvaret for gjennomføring av kommunale gravferder i Oslo.