Personlig begravelse
til fast pris

Det vanligste valget hos oss er løsningen «Personlig seremoni». Her tilrettelegger og skreddersyr vi gravferden nøyaktig etter familiens ønsker, til en fast pris for våre tjenester. Denne løsningen passer de aller fleste.

For mindre seremonier der man kun ønsker det aller enkleste anbefaler vi «Enkel seremoni».

Vi har også lang erfaring med større og mer unike og omfangsrike gravferder, der vi tar utgangspunkt i løsningen «Stor personlig seremoni».

Ønsker du gravferd uten seremoni tilbyr vi dette til kr. 9.500,-.

Enkel seremoni

Denne løsningen passer små seremonier uten spesielle tilpasninger der man forventer få gjester.
Tilvalg utover annonse i avisen og ekstra blomsterbestillinger er ikke mulig. Vi ordner alt innenfor løsningens rammer.
kr. 27 000,-
Utvalgt seremonisted

Utvalgt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med en til to gravferdskonsulent som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer ikke utbæring til bil fra seremonisted.

Oslo: Vestre gravlund, Nye kapell
Bærum: Haslum krematorium
Asker: Asker kapell
Drammen: Drammen krematorium
Moss: Moss krematorium
Nordre Follo: Kolbotn kapell
Fredrikstad: Leie gravlund kapell
Sarpsborg: Sarpsborg krematorium
Nedre Romerike: Stalsberghagen krematorium
Øvre Romerike: Råholt kirke

Kiste, urne og utstyr

Kiste, urne og utstyr

Nødvendig utstyr til begravelsen. Hvit kiste, klær og krematoriets urne. Kommunale avgifter kan tilkomme.

Kort planleggingssamtale

Kort planleggingssamtale

Her er de fleste nødvendige valgene tatt og vi tar en samtale for å avklare innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon i kontortiden. (08.00 – 16.00).

50 programhefter

50 programhefter

Vi trykker opp inntil 50 programhefter. Det vil ikke være mulig å bestille flere program utover dette.

Kistedekorasjon 80 cm

Kistedekorasjon 80 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 80 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - liten pakke

Leie av pynteutstyr - liten pakke

Inkludert stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Velg enkel seremoni

Personlig seremoni

Dette er vår vanligste løsning og passer de aller fleste familier. Her tilpasser vi og skreddersyr en personlig seremoni med utgangspunkt i en fast pris og tilvalg som blomster og musiker mm. leveres til våre innkjøpspriser fra kvalitetssikrede leverandører.
kr. 34 500,-
Valgfritt seremonisted

Valgfritt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer utbæring til bil fra seremonisted hvis ønskelig.

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: valgfri kiste, klær og urne. Kommunale avgifter kan tilkomme. Eventuelt valg av annen kiste og urne til innkjøpspris.

Planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Vi tar en samtale for å avklare nødvendig utstyr, innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon, hjemme hos dere eller på ett av våre kontor i kontortiden. (08.00 – 16.00)

100 programhefter

100 programhefter

Vi trykker opp inntil 100 programhefter med eget bilde. Det vil være mulig å bestille flere program utover dette. Maksimalt 75. stk. ekstra.

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 120 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - medium pakke

Leie av pynteutstyr - medium pakke

Inkludert stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg som eksempelvis ekstra programhefter, musiker, seremonileder, og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg er inkludert i prisen.

Advokatbistand

Advokatbistand

En time juridisk bistand innen arverett, med høy ekspertise innen arv og skifte.

Velg personlig seremoni

Stor personlig seremoni

Denne løsningen er for større gravferder der det forventes mange gjester eller for gravferder med en større personlig tilpasning, hvor man har ønsker som går ut over det vanligste i begravelser. Her setter vi av mer tid og ressurser til planlegging og gjennomføring.
kr. 42 500,-
Valgfritt seremonisted

Valgfritt seremonisted

Vi pynter og gjør alt klart til seremonien og er til stede med to gravferdskonsulenter som sørger for at alt går som planlagt. Denne løsningen inkluderer utbæring til bil fra seremonisted hvis ønskelig.

Solist inkludert

Solist inkludert

Solist eller forsanger er inkludert. Dere velger selv om dere ønsker herre eller kvinnestemme. Solostykkene må godkjennes av solist, organist og seremonileder.

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Valgfri kiste, urne og annet utstyr

Alt nødvendig utstyr til begravelsen er inkludert: valgfri kiste, klær og urne. Kommunale avgifter kan tilkomme. Eventuelt valg av annen kiste og urne til innkjøpspris.

Planleggingssamtale

Planleggingssamtale

Vi tar en samtale for å avklare nødvendig utstyr, innhold i seremonien, eventuell annonse, tekster på blomsterbånd og valg av musikk. Samtalen gjennomføres på telefon, hjemme hos dere eller på ett av våre kontor i kontortiden. (08.00 – 16.00)

200 programhefter

200 programhefter

Vi trykker opp inntil 200 programhefter med eget bilde. Det vil være mulig å bestille flere program utover dette. Ingen begrensning på antall.

100 takkekort

100 takkekort

Vi trykker opp inntil 100 takkekort med eget bilde.

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon 120 cm

Kistedekorasjon i sesongens blomster, 120 cm. Blomsterbånd er inkludert. Velg mellom følgende farger: rød, rosa, hvit, oransje eller lilla.

Leie av pynteutstyr - stor pakke

Leie av pynteutstyr - stor pakke

Inkludert alt av stativ, holdere, vaser og annet pynteutstyr.

Personlig pynting i seremonien

Personlig pynting i seremonien

Vi pynter med lys, de blomstene som måtte komme til seremonien, og eventuelle personlige gjenstander som forteller noe om hvem den avdøde var i livet.

Henting og transport

Henting og transport

Transport av tom kiste og frakting til og fra seremonisted i arbeidstiden er dekket. Tillegg for transport kveld, helg og dersom det er behov for flere transporter. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.

Stell og nedleggelse i kiste

Stell og nedleggelse i kiste

Vi steller og legger avdøde i kiste.

Nødvendig dokumentarbeid

Nødvendig dokumentarbeid

Vi tar hånd om nødvendige dokumenter og skjema til gravferdsetaten, politiet, tingrett og søknad om stønad til NAV. Tillegg for dokumenthåndtering i forbindelse med utsendelse av kiste eller urne utenfor Norge.

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg som eksempelvis ekstra programhefter, musiker, seremonileder, og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.

Minneside med digital annonse

Minneside med digital annonse

Vi setter opp en digital minneside med digital annonse uten ekstra kostnad hvis ønskelig.

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg

Stort lydanlegg er inkludert i prisen.

Advokatbistand

Advokatbistand

En time juridisk bistand innen arverett, med høy ekspertise innen arv og skifte.

Velg stor personlig seremoni

Alt inkludert i en pris

Verd har personlig tilpasset begravelse til fast pris og tilvalg til innkjøpspris, slik at du får forutsigbarhet og trygghet på veien. Alt som forventes levert fra et byrå, som transport, kiste, blomster til kiste, urne og leie av musikkanlegg er inkludert og kan tilpasses uten at det påvirker prisen på begravelsen.

Tilpasning

Du kan velge mellom ulike kister, urner, kisteblomster og gravmarkører uten at dette endrer prisen for begravelsen. Bestiller du en begravelse med personlig tilpasset seremoni, kan du også velge design på program og takkekort og bestemme hvilke sanger som skal spilles i begravelsen. Ved enkel seremoni er de fleste valgene tatt og det er kun behov for en kort samtale for å avklare sanger, tekst på blomsterbånd og annonse.

Tilvalg

Vi tilbyr ekstra tjenester og produkter for de som ønsker det. Tilvalg gjennom Verd Begravelse får du til våre innkjøpspriser uten tillegg. Som tilvalg tilbyr vi blomster, innleid musiker og gravferdstaler, dødsannonse, syning og streaming av begravelsen. Vi hjelper også til med å bestille lokale og catering til minnesamvær ved ønske om det.