Hvordan arrangerer man et minnesamvær?

Pårørende kan selv arrangere minnesamværet. Her er det ingen klare retningslinjer og det er opp til pårørende selv hvordan man ønsker å arrangere dette. Man kan arrangere minnesamværet på en restaurant, hjemme hos de pårørende eller på seremonistedet dersom dette er mulig. Mange menigheter disponerer egnete rom som det er mulig å leie eller å låne.

Verd Begravelse kan bistå deg med valg av lokaler og bestilling av catering.