Hvor kan man få råd om arv og skifte?

Etter et dødsfall må man vanligvis gjennomføre et skifte. Din lokale tingrett sitter med ansvaret for dette og kan svare på enkle spørsmål om praktisk gjennomføring av arv og skifte. Er det behov for å engasjere en advokat har Verd Begravelse et samarbeid med Advokatfirmaet Brodtkorp Bjønness & Steen der våre kunder får en times gratis konsultasjon. Ved et skifte overtar man avdødes midler og gjeld. Hovedregelen er at man velger privat skifte dersom det er mer midler enn gjeld i boet. Er gjelden større enn midlene, vil et offentlig skifte være et alternativ, men et offentlig skifte kan være kostbart. Det er derfor viktig å finne ut hvilken skifteform man bør velge.