Når skal seremonien finne sted?

Gravferdsloven sier at begravelsen må finne sted innen ti virkedager etter dødsfallet. Da regnes ikke helg eller helligdager med. Dersom det foreligger særskilte behov kan det søkes om utsettelse til kirkelig fellesråd. Det er vanlig at begravelsen finner sted på formiddagen. Dersom man holder en livssynsåpen seremoni er friheten for valg av tidspunkt for seremonien større enn ved kirkelig begravelse.