Hvilke typer seremoni skal man velge?

Pårørende står fritt til å velge hva slags seremonitype begravelsen skal følge. Det er vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler avdødes ønsker og livssyn. Dersom avdøde var medlem av et trossamfunn eller livssynsamfunn, arrangeres gjerne gravferdsseremonien i regi av dette.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har faste regler og ritualer for begravelser.

Dersom de etterlatte ønsker det og det var i avdødes ønske, kan man arrangere en begravelse uten innblanding fra et tros- eller livssynssamfunn. Dette kalles en livssynsåpen seremoni. Under en slik begravelse står pårørende fritt til å fylle seremonien med det innholdet de selv syns er passende. Vi i Verd Begravelse kan bistå og hjelpe med den praktiske gjennomføring av en livssynsåpen eller borgelig begravelse. Les mer om livssynsåpen seremoni her.