Hvordan gjennomfører man et skifte?

Gjennomføring av skifte skjer gjennom avdødes lokale tingrett. Dersom man velger privat skifte, må arvingene fylle ut og signere skjemaet "Erklæring om privat skifte", som skal leveres til den lokale tingretten. Tingretten sender også ut et orienteringsbrev til arvingene, dersom man ikke selv tar initiativ til skifte. Hvilken skifteform man velger er avhengig av arvingenes ønsker og avdødes økonomi.