Hvordan påvirker valg av seremonitype og innhold prisen på gravferden?

Hos Verd Begravelse kan man velge begravelse med enkel seremoni til 23.000 kr eller tradisjonell seremoni til 28.000 kr. Tradisjonell seremoni er det vanligste valget hos oss og gir størst fleksibilitet for familien. Her kan man velge fritt hvor seremonien skal være og man har også større valgfrihet og fleksibilitet til å forme seremonien etter egne ønsker. Som regel ønsker man ikke å bruke penger på unødvendige ting, mens man samtidig ønsker å gi avdøde en verdig avskjed. Det er imidlertid ulike faktorer som påvirker prisen på en begravelse. Dette kan eksempelvis handle om å leie inn en gravferdstaler eller en musiker. Her er noen smarte valg, som kan hindre unødvendig pengebruk og fortsatt sikre en verdig siste avskjed.

Dersom man velger en gravferdstaler skal man være oppmerksom på at noen tros- og livssynsamfunn gjør dette uten å ta betalt. For medlemmer av Den norske kirke er prest som gravferdstaler gratis. For medlemmer av Human-Etisk forbund koster det heller ingenting å bruke deres gravferdstalere.

Hva gjelder musikk er det mulig å spille musikk fra høyttaler, uten ekstra kostnad. Sangvalget må i midlertid være avklart med prest og organist, dersom dette er en kirkelig gravferd.

Ønsker pårørende å leie inn taler, solist eller organist privat, vil dette koste ekstra. Verd Begravelse hjelper gjerne til med å booke disse, uten at vi tar noe prispåslag på dette. Hos oss har vi faste priser og alle tilvalg til innkjøpspris.