Hvordan velger man blomster?

Når våre nærmeste går bort er blomster en tradisjonell og god måte å uttrykke sorg, medfølelse og takknemlighet på. Det er derfor naturlig at blomster spiller en sentral rolle i begravelser, og at de bidrar til å sette rammene rundt seremonien.

Det er vanlig å ha blomster som kistedekorasjon. I tillegg pleier pårørende å bestille blomster, for eksempel hjerter eller kranser. Hos Verd Begravelse får du kistedekorasjon inkludert i vår begravelse med seremoni. Dersom du ønsker å kjøpe ekstra blomster, kan disse bestilles gjennom Verd Begravelse eller hos vår blomsterleverandør Vinderen Blomster. Da vil du som ansvarlig for gravferden få kjøpe blomstene til våre innkjøpspriser uten at vi tar noe prispåslag.