Hva skjer med avdøde etter et dødsfall?

Etter at dødsfallet har inntruffet vil avdøde bli plassert i et kjølerom. Dersom avdøde er innlagt på et sykehjem, sykehus, eldrehjem, pleiehjem eller lignende blir vedkommende som regel brakt til stedets kjølerom. Dersom hjemmet ikke har kjølerom, må avdøde hentes av et begravelsesbyrå og bli transportert til nærmeste kjølerom.

Skjer dødsfallet hjemme, på hytta eller lignende må avdøde transporteres til nærmeste sykehus eller gravkapell med kjølerom. Ta kontakt med oss ved behov for hjelp med transport.

Avdøde blir liggende på kjølerom frem til pårørende har valgt begravelsesbyrå og kiste. Som oftest er det vi i begravelsesbyrået som steller og legger avdøde i kisten, men pårørende kan også være med på dette. Noen kan ha ønske om å se avdøde og vi legger til rette for dette.