Hvordan velger jeg gravstein?

Det er vanlig å sette opp en gravstein dersom avdøde gravlegges i urne- eller kistegrav. Det finnes mange gravsteinleverandører og Verd Begravelse har et samarbeid med Gravstein Norge, som leverer steiner av høy kvalitet for en rimelig pris. Kunder av Verd får 20% rabatt på ordinære priser hos Gravstein Norge. Det kan foreligge begrensninger i hva slags type gravstein man har lov til å sette opp på ulike gravplasser. Gravstein Norge hjelper deg med å velge en stein som er godkjent på den gravplassen der graven er.