Når må man ta kontakt med et begravelsesbyrå?

Når dødsfallet inntreffer er det naturlig å kontakte et begravelsesbyrå for å avtale gravferden. Dette er ikke nødvendig å gjøre umiddelbart etter avdødes bortgang, men bør gjøres i god tid til at den avdøde kan gravlegges senest ti virkedager etter tidspunktet for dødsfallet. Dersom avdøde har gått bort i hjemmet ringer man først til lege som fyller ut dødsattest, for deretter å ta kontakt med et begravelsesbyrå. Trenger man tid til å vurdere hvilket begravelsesbyrå man skal benytte seg av, kan man selv ta kontakt med Oslo nøytrale byråvakt, på 22 08 60 70, for henting av avdøde, før man bestemmer seg for hvilket begravelsesbyrå man vil bruke.