Hva sier man til de etterlatte i en begravelse?

For mange kan det være utfordrende å finne de riktige ordene i møte med etterlatte. Ordet «kondolerer» er vanlig i slike sammenhenger. En kondolanse er en gest eller en hilsen som overbringes til de etterlatte med intensjon om å vise medfølelse og empati. I slike situasjoner er helt naturlig å kun si «kondolerer», men man kan også bruke tilsvarende uttrykk som «jeg sørger med deg» eller «min dypeste medfølelse». Et vennlig blikk og en klem eller et godt håndtrykk kan også være tilstrekkelig.