Hvem betaler for begravelsen?

Når noen dør, er det mange praktiske og økonomiske ting som må ordnes. En av dem er å betale for begravelsen. Men hvem har ansvaret for å dekke kostnadene ved gravferden? Og hva skjer hvis den avdøde ikke har nok midler til å betale for den?

I utgangspunktet er det den som er ansvarlig for gravferden som får regningen fra begravelsesbyrået. Dette er som regel ektefelle, partner, samboer eller nærmeste pårørende. Den ansvarlige kan betale regningen med midler fra den avdødes konto, dersom det er penger på denne. Banken vil hjelpe med å betale regninger relatert til gravferden hvis man viser frem en attest på dødsfallet.

Gravferdskostnadene har første prioritet i dødsboet, det vil si at de skal betales før andre gjeldsforpliktelser. Hvis det ikke er nok midler i boet til å dekke alle kostnadene, kan den ansvarlige søke om gravferdsstønad fra NAV. Dette er en behovsprøvd støtte som kan gis med opptil 26.999 kroner. Stønaden beregnes ut fra den avdødes inntekt og formue, samt de faktiske utgiftene til gravferden.

Hvis den avdøde ikke har noen etterlatte eller ingen som ønsker å påta seg ansvaret for gravferden, er det kommunen som må betale for begravelsen. Kommunen har plikt til å sørge for at alle får en verdig og respektfull avskjed, uavhengig av økonomi.

Verd Begravelsesbyrå kan bistå med rådgivning, planlegging og praktisk gjennomføring av gravferden. De kan også hjelpe med å søke om gravferdsstønad eller andre økonomiske ordninger som kan lette byrden for de etterlatte.