Finnes det andre alternativer enn kremasjon og kistegrav?

I Norge står de eksisterende gravferdstradisjonene sterkt og sammenliknet med utviklingen i utlandet er alternativene begrenset. Et relativt nytt alternativ til urnegrav og askespredning er å omforme asken til en diamant. Dette gjøres ved å ekstrahere karbon fra asken som man utsetter for høyt trykk og temperatur over lengre tid. Prosessen tar fra 10 til 12 måneder. Selve prosessen skjer i Nederland og Verd Begravelse kan legge til rette for at asken blir til en diamant.

Det er også blitt mulig med askespredning i verdensrommet. Verd Begravelse kan hjelpe med dette dersom familien ønsker det.