Kan man fritt velge prest eller taler til seremonien?

Gravferdstaler henger naturlig sammen med hvilken type seremoni en velger. Noen tros- og livssynssamfunn bistår gravferden med gratis taler, mens dersom man vil ha en livssynsåpen seremoni må man betale for taler selv. Et alternativ er å holde minnetalen selv og å få hjelp fra oss i Verd til å lede seremonien.

Ved en kirkelig begravelse, er det vanlig at presten i avdødes menighet forretter seremonien. Her er det avdødes siste folkeregistrerte adresse som legges til grunn.

Ønsker pårørende en annen prest, står de fritt til å ta kontakt med presten de ønsker. Dette må gjøres i forståelse med den presten eller prosten som ordinært har ansvar for tjenesten. Det er da vanlig å betale presten et honorar, ettersom menigheten ikke dekker slike kostnader utover sin lokalt ansatte prest. Presten fra avdødes menighet vil man derimot ikke måtte betale for.

For medlemmer av humanetisk forbund, koster det ikke noe med en livssynshumanist som taler.

Dersom familien ønsker å leie inn gravferdstaler, hjelper Verd Begravelse med dette uten å ta noe påslag på tjenesten.