Hva kan man gjøre selv i forbindelse med begravelsen?

Man står fritt til å gjøre alt selv når man arrangerer en begravelse. Allikevel velger de fleste å få hjelp av et begravelsesbyrå. Det er mange praktiske gjøremål og alt dette kan bli overveldende midt i sorgen. Å arrangere en begravelse er noe man gjør i snitt en til to ganger i løpet av et liv, dermed kan det bli mye å sette seg inn i og det kan være godt å få hjelp av et byrå. Det er vanlig at pårørende bidrar til å skape en personlig begravelse som kjennes ekte og riktig for familien, gjennom godt samarbeid med begravelsesbyrået.

Pårørende har mange muligheter til å sette sitt personlige preg på begravelsen. For noen vil det å bistå i stell av avdøde være betydningsfullt, mens andre syns det er fint å velge hvilke klær avdøde skal gravlegges i. Seremonien kan også gjøres personlig gjennom musikk, sang eller salmer som var betydningsfull for avdøde. Pynting av seremonien, gjerne med personlige eiendeler, og valg av hvem som skal bære kisten er også områder pårørende kan bidra til en personlig og verdig gravferd. Dersom man velger en livsynsåpen seremoni står man helt fritt til å forme innholdet i seremonien som man selv vil. Ved kirkelig gravferd må man følge kirkens liturgi. Det er den ansvarlige for gravferden som bestemmer hvordan begravelsen skal være.

Verd ordner som regel alle praktiske gjøremål, som booking av sted for seremonien, melding av nødvendige dokumenter til det offentlige, avtale med prest eller gravferdstaler, transport av avdøde, klargjøring og pynting av lokalet. Vi ordner også med ekstra blomster, musiker og dødsannonse mot tillegg i prisen. Alle tilvalg videreselges til våre innkjøpspriser. Dersom pårørende ønsker å gjøre deler av dette selv, finner vi en løsning og tilrettelegger for det.