Hvem leder gravferdsseremonien dersom avdøde ikke var medlem av et tros- eller livssynssamfunn og hvor mye koster dette?

Dersom avdøde ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn kan man velge en livssynsnøytral seremoni. Det kan da være passende å leie inn en gravferdstaler. Dette koster fra 3.000 kroner. Verd Begravelse kan også bidra med enkel seremoniledelse, dersom familien selv står for minnetalen, det koster 1.500 kroner. Selv om avdøde ikke er medlem av statskirken kan kirken hjelpe med gravferden. Verd Begravelse kan bistå med bestilling av gravferdstaler.