Hva skjer med avdødes forsikringer, bankkontoer, abonnenter og sosiale media?

Når dødsfallet har inntruffet skal dette meldes til lensmann eller tingretten i den kommunen dødsfallet fant sted. Det er vanlig at begravelsesbyrået melder dødsfallet på veget av pårørende. Tingretten vil videreformidle dødsfallet til Nav og folkeregisteret.

Bank: Hva gjelder avdødes bankkonti, vil disse automatisk bli sperret for all bruk. Dette innebærer at alle som før har disponert avdødes konti automatisk vil miste tilgang.

Forsikring: Avdødes forsikringsselskap må varsles om dødsfallet. Dette er fordi noen forsikringer vil opphøre, utbetales eller overføres til gjenlevende.

Sosiale media: Dersom det er ønskelig å slette avdødes profiler i sosiale media har Verd Begravelsesbyrå et samarbeid med Efter Hjälpen. Efter Hjälpen bistår med sletting av avdødes kontoer og som kunde av oss kan du bruke disse tjenestene uten prispåslag.

Abonnementer: for å unngå unødvendige kostnader er det fornuftig å si opp aktuelle abonnementer som telefon, internett, kabel-tv etc.