Ofte stilte spørsmål kontakt med venner og bekjente ifm med døsfall

Må man ha dødsannonse i forbindelse med begravelse?

Det er opp til de etterlatte om begravelsen skal annonseres i avisen eller ikke.

Det mest vanlige er å annonsere dødsfallet i lokalavisen, både i papirutgaven og på avisens nettsider. Det er også vanlig å annonsere i lokalavisen på tidligere bostedsadresser hvis avdøde har flyttet. Du kan bestille dødsannonsen selv eller få begravelsesbyrået til å bestille den for deg. Det viktigste er ikke å sette inn en dødsannonse, men å sørge for at så mange som mulig som hadde et forhold til avdøde blir gjort kjent med at vedkommende er død og gi dem informasjon om når begravelse finner sted.

Prisen på dødsannonser varierer fra avis til avis og avhenger av størrelse. Verd tar ingen påslag når du kjøper dødsannonsen gjennom oss.


Hvordan lager man en dødsannonse?

Begravelsesbyrået eller avisen kan hjelpe deg med å lage en dødsannonse. Formålet med en annonse er å informere om dødsfallet, enten ved at begravelsen eller bisettelsen har funnet sted eller at det ønskes velkommen til deltakelse i avskjedsseremonien. Det mest vanlige er å annonsere dødsfallet i lokalavisen, både i papirutgaven og på avisens nettsider.

Avisene har en fast mal på hvordan annonsen skal utformes. De fleste begravelsesbyråene kan sette opp en elektronisk dødsannonse til deg som kan deles på sosiale medier.

Det er vanlig at dødsannonsen inneholder et symbol som kan knyttes til avdødes livssyn. I tillegg til fornavn og etternavn, kan annonsen inneholde avdødes fødsels- og dødsdato, navnet til nærmeste pårørende og tid og sted for eventuell seremoni. Det er også mulig å sette inn et dikt, vers eller noen visdomsord. Mer innhold fører til en lengre annonsen som igjen øker prisen. Hos Verd Begravelsesbyrå kan du få korrektur på annonsen og pris for innrykk i ønsket avis, før du bestemmer deg om du vil annonsere eller ikke.

Hva er en minneside?

En minneside er en nettside opprettet for å minnes avdøde. Det kan inneholde gode historier, bilder, kondolanser og informasjon om seremoni og minnesamvær. Den er en arena å minnes avdøde for pårørende, venner og bekjente.

En minneside inneholder dødsannonse med utfyllende informasjon om begravelsen eller bisettelsen, og et eventuelt tilhørende minnesamvær. Man kan tenne et digitalt lys for avdøde og kondolere. En minneside kan være en god plass å samle minnene om avdøde. Familie, venner og bekjente kan dele bilder og tekster med hverandre. Alle som ønsker å skrive noe på minnesiden til avdøde, må godta sidens vilkår. Innhold skal være passende og ikke støtende for noen å lese. Misbruk vil føre til blokkering.

Minnesiden kan være god å ha for de sørgende, i lang tid etter dødsfallet og begravelsen har funnet sted.


Hva sier man til noen som skal i begravelse?

Hva skal man si til en venn eller kollega som skal i begravelse? Ofte kan det være vanskelig å finne de rette ordene. "Lykke til" er nok ikke det mest egnede. Å uttrykke sin kondolanse til vedkommende og å spørre om det var noen som stod en nær er mer naturlig. Så kan man veie sin medfølelse og støtte basert på den informasjonen man får.