Ofte stilte spørsmål hva koster en begravelse?

Verd Begravelse tilbyr personlig tilpasset seremoni til 34.500 kr, enkel seremoni til 27.000 kr og begravelse uten seremoni for 9.500 kr. En stor personlig seremoni inkluderer solist og koster 42.500 kr. Ønsker man å kjøpe ekstra blomster eller å leie inn en solist, kan dette bestilles gjennom oss til vår innkjøpspris.


Hvilken kiste skal man velge og hvor mye koster den?

Kiste er inkludert i alle våre begravelser. I begravelse med tradisjonell seremoni har vi tre kister man kan velge mellom, uten at dette påvirker prisen. Velger du en enkel begravelse eller bisettelse med seremoni er en pen hvit kiste inkludert. Dersom du ønsker en annen kiste ordner vi dette du betaler bare eventuelt mellomlegg.


Hvilken urne skal man velge og hvor mye koster det?

Hos oss er urne inkludert i alle våre begravelser. Vi har tre urner som du kan velge fritt mellom, uten at dette påvirker prisen. Vi tilbyr urnene som er de vanligste i norske begravelser, men dersom du ønsker en annen urne, kan vi ta kontakt med våre underleverandører og ordne dette. Vi tar ikke prispåslag, du betaler kun mellomlegget.


Hvilke blomster er vanlig i en begravelse og hvor mye koster dette?

Hos oss er kistedekorasjon inkludert i alle begravelser med seremoni. For mange er blomster en essensiell del av begravelsen og du kan selv velge farge på kistedekorasjonen uten at dette påvirker prisen. Mange velger også å kjøpe flere blomster til seremonien. Dette kan bestilles direkte hos en blomsterbutikk eller gjennom begravelsesbyrået. I vårt sortiment kan du velge mellom bårebuketter, dekorasjoner, kranser og blomsterhjerter. Blomster du kan kjøpe ekstra finner du på avdødes minneside, eller ta kontakt med oss så hjelper vi deg. Verd Begravelse samarbeider med Floriss og Interflora,som leverer flotte blomster, hjerter og kranser til begravelser.


Må man ha dødsannonse, og hvor mye koster den?

Dødsannonse i avis er fortsatt utbredt, men en digital minneside er også et alternativ. Prisen på en dødsannonse i avis varier fra avis til avis og er avhengig av størrelsen (høyden) på annonsen, men i snitt koster en annonse fra ca. 3.000 kr til 5.000 kr i Aftenposten. Verd Begravelse hjelper med bestilling av dødsannonse ved behov.


Hva er en minneside?

En minneside er en nettside opprettet for å minnes avdøde. Det kan inneholde gode historier, bilder, kondolanser og informasjon om seremoni og minnesamvær. Den er en arena å minnes avdøde for pårørende, venner og bekjente.

En minneside inneholder dødsannonse med utfyllende informasjon om begravelsen eller bisettelsen, og et eventuelt tilhørende minnesamvær. Man kan tenne et digitalt lys for avdøde og kondolere. En minneside kan være en god plass å samle minnene om avdøde. Familie, venner og bekjente kan dele bilder og tekster med hverandre. Alle som ønsker å skrive noe på minnesiden til avdøde, må godta sidens vilkår. Innhold skal være passende og ikke støtende for noen å lese. Misbruk vil føre til blokkering.

Minnesiden kan være god å ha for de sørgende, i lang tid etter dødsfallet og begravelsen har funnet sted.


Hva koster det å leie inn en musiker til gravferdsseremonien?

Et musikkinnslag vekker sterke følelser hos mange og kan bidra til å skape et verdig farvel med avdøde. Prisen på et musikkinnslag varierer fra musiker til musiker og er avhengig av hvor mange innslag som skal fremføres. Verd Begravelse kan leie inn musiker til seremonien. Bestiller man musikkinnslag gjennom oss betaler man kun honorar til musikeren, som varierer fra 2.500 kr til 4.000 kr.


Hvem leder gravferdsseremonien dersom avdøde ikke var medlem av et tros- eller livssynssamfunn og hvor mye koster dette?

Dersom avdøde ikke er medlem i et tros- eller livssynssamfunn kan man velge en livssynsnøytral seremoni. Det kan da være passende å leie inn en gravferdstaler. Dette koster fra 3.000 kroner. Verd Begravelse kan også bidra med enkel seremoniledelse, dersom familien selv står for minnetalen, det koster 1.500 kroner. Selv om avdøde ikke er medlem av statskirken kan kirken hjelpe med gravferden. Verd Begravelse kan bistå med bestilling av gravferdstaler.


Hva koster en begravelse?

Hos Verd Begravelse får du begravelse til fast pris. Tradisjonell begravelse eller bisettelse koster 34.500 kroner, Enkel bisettelse eller begravelse koster 27.500 kroner og begravelse uten seremoni koster 9.500 kroner. En stor personlig seremoni inkluderer også solist og koster 42.500 kroner. En detaljert inndeling av prisene våre finner du her. I tillegg får du alle tilvalg, som solist, dødsannonse, ekstra blomster og catering til våre innkjøpspriser. For oss er det viktig at du møtes av en rådgiver og ikke en selger når vi hjelper deg med begravelsen.


Må vi ha minnesamvær og hvor mye koster det?

Et minnesamvær er en fin anledning til å komme sammen etter begravelsen eller bisettelsen for å minne den avdøde. Her er det naturlig å dele historier, minner, bilder og ta en matbit. Vi hjelper til med å bestille lokaler og catering til minnesamvær dersom familien ønsker det. Pris varierer fra rundt 1.000 - 5.000 kroner for leie av lokaler og 200 - 400 kroner per kuvert for mat. Det er vanlig å bestille snitter og eksempel på meny og priser finner du her. Det går også an å ha minnesamværet hjemme å ordne mat selv. Her kan det være lurt å be om hjelp fra venner og familie, så man slipper å stå med alt ansvaret alene.


Hvem betaler for begravelsen?

Når noen dør, er det mange praktiske og økonomiske ting som må ordnes. En av dem er å betale for begravelsen. Men hvem har ansvaret for å dekke kostnadene ved gravferden? Og hva skjer hvis den avdøde ikke har nok midler til å betale for den?

I utgangspunktet er det den som er ansvarlig for gravferden som får regningen fra begravelsesbyrået. Dette er som regel ektefelle, partner, samboer eller nærmeste pårørende. Den ansvarlige kan betale regningen med midler fra den avdødes konto, dersom det er penger på denne. Banken vil hjelpe med å betale regninger relatert til gravferden hvis man viser frem en attest på dødsfallet.

Gravferdskostnadene har første prioritet i dødsboet, det vil si at de skal betales før andre gjeldsforpliktelser. Hvis det ikke er nok midler i boet til å dekke alle kostnadene, kan den ansvarlige søke om gravferdsstønad fra NAV. Dette er en behovsprøvd støtte som kan gis med opptil 26.999 kroner. Stønaden beregnes ut fra den avdødes inntekt og formue, samt de faktiske utgiftene til gravferden.

Hvis den avdøde ikke har noen etterlatte eller ingen som ønsker å påta seg ansvaret for gravferden, er det kommunen som må betale for begravelsen. Kommunen har plikt til å sørge for at alle får en verdig og respektfull avskjed, uavhengig av økonomi.

Verd Begravelsesbyrå kan bistå med rådgivning, planlegging og praktisk gjennomføring av gravferden. De kan også hjelpe med å søke om gravferdsstønad eller andre økonomiske ordninger som kan lette byrden for de etterlatte.