Med eller uten seremoni?

Det er vanlig med begravelse med seremoni, men en begravelse uten seremoni er også et verdig valg.

I Norge gjennomføres de fleste begravelser med seremoni. En begravelse uten seremoni er også en verdig avskjed. Ved begravelse uten seremoni vil avdøde bli stelt, lagt i ønsket kiste og fraktet til krematorium eller gravlund. Vi hjelper med planlegging og gjennomføring. Familie og pårørende kan også selv arrangere minnestund for den avdøde.

Ønsker man seremoni er det viktig at de pårørende tenker gjennom hva som vil være en verdig avskjed med den avdøde og formidler dette til oss og prest eller gravferdstaler. Dette er viktig for at seremonien skal bli en personlig og ekte avskjed med den avdøde.

Se våre alternativer her.