Livssynsåpen eller religiøs seremoni?

Form og innhold i seremonien bør følge de etterlatte og avdødes ønsker og trosretning.

De fleste familiene vi hjelper har lite kunnskap om hvilke muligheter man har når de skal arrangere begravelse og mange tror at man må ha en prest. Det riktige er at man står helt fritt til å velge hvilke rammer man vil ha rundt gravferden. Verd Begravelse kan bistå og tilrettelegge for både livssynsåpen og religiøs begravelse. Når det kommer til hvilken type seremoni man skal velge, er det vanlig å velge en seremoni som gjenspeiler både familiens og avdødes livssyn og ønsker.

Når en velger type seremoni skal man være oppmerksom på at både Den Norske Kirke og de øvrige tros- og livssynssamfunnene har regler for begravelser. Dersom man ønsker å sette et mer personlig preg på gravferden er livssynsåpen seremoni et naturlig valg.

Ved livssynsåpen seremoni står man helt fritt til å forme innholdet i seremonien selv. Verd Begravelse har dyktige seremoniledere med lang erfaring som kan legge til rette og lede livssynsåpne begravelser. Les mer om livssynsåpen seremoni her.

Hero blomster fra Verd Begravelse