Hva er en livssynsåpen seremoni?

Gravferd har lange tradisjoner i Norge og historisk sett har de aller fleste familier gjennomført gravferd for sine nærmeste i kirken. Nå velger stadig flere hos Verd Begravelse å arrangere livssynsåpen seremoni for sine nærmeste.

Oransje bårebukett fra Verd Begravelsesbyrå

En seremonien helt i avdødes ånd

Ved kirkelig gravferd er man underlagt kirkens tradisjoner og ritualer for gravferd. Det betyr blant annet at man skal ha tre salmer som blir sunget i fellesskap, bønn, tekstlesning og velsignelse. For mange er dette et godt og riktig valg, men stadig flere velger livsynsåpen gravferd for sine nærmeste.

Ved livsynsåpen gravferd står familien fritt til å forme innholdet i seremonien. Det betyr at man kan velge musikk, tekster og innhold i seremonien uten begrensninger. Seremonien ledes gjerne av en gravferdstaler, eller av et familiemedlem. Familie og venner kan bidra med taler, sang og dikt, eller gravferdstaleren kan holde talen på vegne av familien.

Tradisjonene er ivaretatt

En livsynsåpen seremoni har mange likhetstrekk med en tradisjonell begravelse: kisten står i kapellet. Lys er tent og det er pyntet med blomster. Det er musikk og taler. Viktige tradisjoner og ritualer er ivaretatt med dette. Forskjellen er at familien selv har full råderett og regi på seremonien, slik at det blir mer plass til å fokusere på det livet som har vært levd og å minnes dette. Man står også fritt til å velge om det skal være kistebegravelse eller kremasjon.

Hvor kan man arrangere en livsynsåpen begravelse?

Det er vanlig å holde livssynsåpne gravferder i nøytrale seremonirom, vanligvis gravkapeller. De fleste byer i Norge har gravkapeller som egner seg til dette. Man står fritt til å velge hvor en livssynsåpen seremoni skal finne sted, men kirker kan som hovedregel ikke benyttes.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

I Verd Begravelse har vi erfarne gravferdstalere og vi bistår gjerne med planlegging og gjennomføring av livsynsåpen gravferd. Ta kontakt med oss.

Detalj Bukett fra Verd Begravelsesbyrå