Vanlige spørsmål

Etter et dødsfall oppstår det mange spørsmål og praktiske gjøremål. Disse må avklares og tas hånd om i løpet av de påfølgende dagene.

Denne guiden innbefatter de viktigste gjøremål umiddelbart etter et dødsfall. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.