Tilvalg til innkjøpspris

Tilvalg som eksempelvis ekstra programhefter, musiker, seremonileder, og blomster tilbys til våre innkjøpspriser.