Planleggingssamtale

Av hensyn til spredning av koronaviruset vil samtalen primært foregå via telefonkonferanse. Under normale omstendigheter tilbyr vi samtaler hjemme hos deg eller i våre lokaler.