Kiste, urne og utstyr

Nødvendig utstyr til begravelsen. Hvit kiste, klær og krematoriets urne. Kommunale avgifter kan tilkomme.