Kiste, urne og utstyr

Nødvendig utstyr til begravelsen. Hvit kiste, krematoriets urne og klær. Kommunale avgifter kan tilkomme.