Snakkekort

Når livet oppsummeres er det våre relasjoner til andre mennesker som står igjen som det mest betydningsfulle for de fleste av oss. Vi ønsker å bidra til at venner og familie kan komme nærmere hverandre. Derfor har vi laget snakkekortene under. Dersom du ønsker å få disse tilsendt i posten, fyll ut dette skjemaet.

Snakkekort inviterer til samtale på en åpen og fordomsfri måte. Når spørsmålet som er grunnlaget for samtalen står skrevet på et snakkekort er det snakkekortet som er avsender av spørsmålet. Det ufarliggjør og man tør kanskje å stille hverandre spørsmål som man ellers ville vegret seg for.

Vi har laget en film der vi inviterte med mennesker i nære relasjoner. De visste ikke hva som ventet de og fikk prøve seg på snakkekortene. Resultatet ser du under.

Kontakt oss

Vi er tilgjengelig fra morgen til kveld alle dager
Kontakt oss

Våre priser og løsninger

Trygghet og forutsigbarhet gjennom faste priser og tilvalg til innkjøpspris.
Se våre priser
No items found.
Hvordan ville du at begravelsen din skulle vært?
Hvilke sanger skulle blitt sunget i begravelsen min, synes du?
Hva i livet er du mest takknemlig for?
Har du noen ganger dummet deg skikkelig ut? Hva skjedde?
Hvem eller hva har inspirert deg i livet?
Hvis jeg dør i morgen, er det noe du gjerne skulle ha fortalt meg? I så fall hva?
Hva ønsker du å bli husket for?
Frykter du døden? Hvorfor / Hvorfor ikke?
Hva er det viktigste for deg i et vennskap?
Hvis det var mulig, ville du levd evig?
Av alle de gode minnene vi har delt sammen, hvilket har betydd mest for deg?
Hvis jeg ber om at du sprer asken min under et fallskjermhopp, ville du gjort det for meg?