Jon Eide-Stubberud

Litt om meg

Jeg heter Jon, og er utdannet fotograf og interiørdesigner med flere års er faring fra salg, markedsføring og ledelse. Både i arbeidslivet og privat har jeg møtt mange forskjellige mennesketyper og situasjoner. Jeg motiveres av å se hver enkelt medarbeiders faglige og personlige utvikling og bidra til at våre ansatte får bruke sine styrker til å lykkes med sitt arbeid.

Jeg trives blant mennesker og lever et sosialt og aktivt liv. Å oppleve verden har vært viktig for meg. Jeg verdsetter å ha en flybillett i lomma og nye ukjente mål i sikte.

Etter flere år i Oslo flyttet jeg til Asker hvor jeg stortrives. Et sted med kort vei både til fjorden, skogen og byen! Her finner jeg ro og inspirasjon.

Jeg har hjulpet mange familier gjennom årene med planlegging av gravferd, og flere har kommet tilbake og ønsket min hjelp når nye dødsfall har inntruffet i familien. Jeg kjenner godt til ulike livssyn og har selv vært gravferdstaler i flere gravferder der avdøde ønsket en livssynsnøytral gravferd. Å få lov til å være en støtte og trygghet er en ærefull oppgave som jeg setter stor pris på.

Min vei til å bli gravferdskonsulent

Jeg har gjennom hele mitt arbeidsliv jobbet direkte med mennesker og funnet stor glede og motivasjon i å bidra med å skape gode opplevelser for folk og gjøre en forskjell. Jeg er glad i mennesker og synes det er spennende med forskjellene mellom oss.

Som barn og ungdom hadde jeg ikke en drøm om å skulle jobbe i et begravelsesbyrå. Det har vokst på meg over tid, først i voksen alder. Prosessen startet da jeg selv opplevde å miste en person jeg hadde en nær relasjon til. På dette tidspunktet innså jeg hvor viktig denne jobben er for samfunnet vårt, og hvor viktig det er å ha mennesker med rett kompetanse og motivasjon tilgjengelig når døden inntreffer. Det passer aldri at døden kommer, og du kan ikke forberede deg godt nok på det som venter. Gravferdskonsulentens rolle er sentral når man går igjennom en krise i livet som dødsfall ofte bringer. Det å miste noen man er glad i er for mange overveldende og følelsen av å miste fotfeste og kontroll kan oppleves skremmende.

Deter nettopp dette jeg ville bidra med. Med min ro og empati kombinert med kompetanse, visste jeg at jeg ville lykkes og trives med nettopp dette.

Min oppgave er å hjelpe etterlatte slik at en vanskelig periode i livet oppleves mer oversiktlig. Du skal være trygg på at du får riktig hjelp, får ro til å ta riktige valg og bli ivaretatt gjennom hele prosessen. Jeg utfører mitt arbeid med aller høyeste grad av stolthet, verdighet og respekt.

Råd fra en gravferdskonsulent

Tenk på hva som er riktig for deg og de du har rundt deg. Det er viktig at valgene som tas samsvarer med de ønsker avdøde hadde, men dere skal også leve godt med de valgene som tas videre i deres liv. Hvert menneske er unikt. Det kan også gravferden være når vi skal hedre et levd liv. Del historier med meg om avdøde og deres relasjon. Det gjør at vi sammen i mye større grad kan skape en personlig og nær avskjed dere kjenner dere igjen i.

Ikke vær redd for å spørre om det dere lurer på. Jeg har bred erfaring og har hjulpet mange familier før dere.

Be om hjelp i det som er en vanskelig tid. Det er mange som ønsker å hjelpe.

Snakk med hverandre om døden før den inntreffer.