Program og takkekort

Tilstrekkelig antall programhefter til seremoni og takkekort til gjester er inkludert.