Kiste, urne og utstyr

Nødvendig utstyr til begravelsen. Kiste, krematoriets urne og klær. Kommunale avgifter kan tilkomme.