Direkte transport

Direkte transport til gravlund eller krematoriet i arbeidstiden er dekket. Tillegg for kjøring kveld og helg. Vi søker NAV om stønad til båretransport om det er grunnlag for det.